Jaglanka realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Jaglanka s.c.
realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich

w ramach Osi priorytetowej 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP RPO WK-P 2014-2020

 

Celem projektu jest wyposażenie punktów handlu detalicznego w urządzenia filtrujące powietrze.

 

Miejsce realizacji projektu w Bydgoszczy:

  1. Delikatesy ekologiczne „Jaglanka” ul. Nakielska 241
  2. Delikatesy ekologiczne „Jaglanka” ul. 11-go Listopada 15

 

Dofinansowanie projektu z UE:   3 999,76 PLN